Viktig information inför din adoptionsåterresa till Kina

Här har vi samlat viktig information som kan vara bra att känna till under planeringsstadiet av er adoptionsåterresa till Kina. Dels vill vi förbereda er med information om vilka papper som kommer att behövas men också vad som förväntas hända på plats i Kina.

Vi på Lotus Travel hjälper er att arrangera resan till Kina med flyg, hotell, guider och sevärdheter. Vi hjälper också till att ordna med barnhemsbesöket. Den delen av resan som rör barnhemmet är dock inget som  Lotus Travel arrangerar, utan det sköts av lokala myndigheter och barnhemmet. Men vi hjälper er att skicka in de rätta papperen och kan förmedla om ni har önskemål om ert besök.

Adoptionspapper
För att ansöka om tillåtelse att göra ett återbesök på ett barnhem krävs kopior av några dokument ni fick vid adoptionen. Dokument som krävs är följande:

  • Kopia av pass.
  • Kopia av Adoption Certificate eller Notarized Adoption documents.
  • Application letter där ni på engelska berättar om varför ni vill göra detta återbesök samt anger datum för ert planerade besök på barnhemmet.  
  • I vissa fall kan andra dokument komma att behövas. T.ex. registerutdrag från Skattemyndigheten där det framgår när namnbytet gjordes samt vilka namn som ändrades. Detta dokument ska ni ha fått som en bekräftelse på ändringarna, alltså inget nytt som ska begäras från Skattemyndigheten. Dessa dokument skickar ni till oss på Lotus Travel. Ungefär en månad innan avresa får vi veta om besöket godkänts eller inte. Vi har inte varit med om att någon av våra tidigare resenärer blivit nekade.

Bra att ta med
Det är bra att ta med foton på hitteplatser samt om ni eventuellt har adresser som ni anser vara viktiga. Även kopior på de papper ni skickat in kan vara bra att ta med. Vi rekommenderar att ni tar med kopior och inte dokument eller foton i original.

Om barnhemsbesöket

Hur besöken på barnhemmen ser ut varierar från barnhem till barnhem. Oftast får vi inte veta några detaljer om vad som kommer hända på just ert barnhem men generellt kan vi berätta hur det kan se ut:

  • Man välkomnas och visas oftast runt på barnhemmet tillsammans med någon från personalen.
  • Ibland äter man lunch där tillsammans med personal från barnhemmet.
  • När det gäller önskemål om att träffa fosterföräldrar kan vi bara förmedla den informationen vidare till barnhemmet. Oftast får vi veta att fosterföräldrar ej hittats. Det kan ändå visa sig när ni är på plats att fosterföräldrarna finns och ett möte är inbokat kanske redan nästa dag. Det är bra att vara förberedd på detta så ni som föräldrar i er tur på bästa sätt kan förbereda era barn då detta är mycket ovisst. Något att ha i åtanke är att det i dag bor det väldigt många barn med olika form av handikapp på barnhemmen.

Observera att ändringar i upplägget och besöket kan ske med kort varsel som är utanför Lotus Travels kontroll.

Donation
En avgift på nuvarande 3 400kr/barn betalas till barnhemmet för att besöket ska ordnas. Det är ändå välkommet att ge en donation i form av pengar eller annan lämplig gåva till barnhemmet.