ECPAT Sverige och The Code

Lotus Travel stödjer ECPAT Sverige och The Code. ECPAT är en ideell organisation, som bildades i Thailand 1990 i syfte är att avskaffa barnsexhandeln. Arbetet grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Lotus Travel är även anslutna till Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexhandel genom Ecpats internationella systerorganisation, The Code. Vi förbinder oss därmed att genomföra följande punkter:

• Upprätta en policy mot barnsexhandel
• Utbilda samtlig personal i hemlandet och på resmålen
• Lägga till en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt
• Informera våra resenärer om hur man kan anmäla misstänkt brott
• Informera lokala samarbetspartners på resmålet, exempelvis polis, restaurang- och barägare
• Årliga rapporter till det internationella Sekretariatet för Uppförandekoden

Läs mer på www.thecode.org och www.ecpat.se.

Etisk policy mot kommersiell sexuell exploatering
av barn

Lotus Travel fördömer alla former av sexuell exploatering av barn och vi stöder alla lagordningar skapade för att förhindra och bestraffa sådana brott. Lotus Travel begär att personal, partners och gäster aldrig själva exploaterar barn sexuellt samt alltid anmäler misstänkta fall till lokal polis eller annan likvärdig instans. I vår interna policy ingår även punkterna nedan.

Resepolicy

Vi tar i samtliga våra aktiviteter och relationer kraftigt avstånd från alla former av sexuell exploatering av barn. Detta gäller såväl vid tjänstgöring hemma som utomlands samt vid tillfälliga tjänsteresor. Vi besöker inte barer, restauranger etc. där minderåriga exponeras sexuellt. Misstänkta fall av sexhandel med barn rapporterar vi till polisen.

Marknadsföring

Vid informations- och marknadsföringskampanjer för våra resor skall utformningen inte anspela eller på annat sätt framställa barn på ett sexuellt sätt.

IT policy

Det är inte tillåtet att söka barnpornografi på Internet eller att söka kontakt/stämma möte med barn via chatt, diskussionsgrupper eller andra forum i sexuella syften. Vid upptäckt av barnpornografi på anställds dator anmäls denne till polisen.

Vi åtar oss att även i övrigt följa gällande lagar och förordningar avseende efterlevanden av FN:s Barnkonvention i Sverige och övriga länder.

Klausul i våra leverantörskontrakt

När misstanke finns om att ett barn kan vara på väg att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp, ska lokal polis eller liknande instans, omedelbart kontaktas.  Vi vill endast använda hotell som har en uttalad policy mot att barn (alla under 18 år) tillåts checka in utan en förälder närvarande eller förälderns godkännande. Om detta inte respekteras kommer vi omedelbart bryta kontraktet.