Res med respekt

Att resa är att förstå världen lite bättre

I mötet med andra människor, andra kulturer, skapas insikt och förståelse. Men att resa ger oss även ett stort gemensamt ansvar att bidra till en hållbar utveckling i de länder vi besöker. Med engagemang, dialog och respekt för det lokala samhället kan vi tillsammans göra världen lite bättre.

 

Dialog och lokal förankring

Det är viktigt att vi som researrangör tar ansvar för de resor vi skapar och att det bidrar till en positiv och hållbar utveckling på våra resmål. Vi strävar efter att vara en arrangör som i möjligaste mån tar hänsyn till miljö, respekterar kultur och lokala sedvänjor samt främjar den lokala ekonomin, både direkt och på lång sikt.

Här arbetar Lotus Travel långsiktigt med både underleverantörer, samarbetspartners och stödorganisationer på flera områden. Med engagemang, dialog och respekt för det lokala samhället är vi övertygade om att vi tillsammans kan göra världen lite bättre.

 

Inköp och besök som gagnar lokalbefolkningen

Lotus Travel äger inga hotell, flyg eller restauranger utan köper in alla tjänster lokalt på destinationen. Vi väljer så långt det är möjligt att använda oss av lokalt ägda samarbetspartners, hotell och restauranger så att pengarna gagnar landet och lokalbefolkningen.

Besök hos lokala familjer skapar utbyte och förståelse samtidigt som familjen får ekonomiskt stöd. På de flesta av våra resor i Asien anlitar vi en eller flera lokala guider utöver vår egen guide. Det gör att vi kan ta del av unika kunskaper, men det skapar också extra arbetstillfällen.

 

Utvärdering av hållbarhetskrav

Vi vill bidra till ständigt förbättringsarbete med hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvarstagande och anti-korruption.

För oss är det viktigt att jobba med Agenda 2030 och särskilt hållbarhetsmålen 5, 8 och 16 som handlar om jämställdhet, arbetsförhållanden och ekonomisk utveckling samt inkluderande samhällen och anti-korruption. Vi är väl medvetna om att det finns utmaningar på våra resmål, både för oss och andra aktörer i branschen. Utmaningar är också möjligheter att skapa bättre förhållanden lokalt.

En viktig del i det arbetet är att vara tydliga med krav och förväntningar. Därför genomför vi och våra samarbetspartners runt om i världen en egenutvärdering av uppfyllelsen av kritiska hållarbetskrav. Utvärderingen genomförs vartannat år och innefattar frågor om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, säkerhet, etik och hållbarhet. Detta gör det möjligt för oss att ha en uppdaterad bild av hela verksamheten och följa upp eventuella avvikelser från våra krav.

 

Vår djurskyddspolicy

Lotus Travel var den första svenska researrangören att anta en omfattande djurskyddspolicy, något vi är mycket stolta över. Vårt arbete med djurskydd har även fått stort genomslag internationellt. I november 2015 belönades Lotus Travel med silvermedalj i kategorin Best Animal Welfare Initiative, i den prestigefulla tävlingen World Responsible Tourism Awards i London. Vår djurskyddspolicy innebär kortfattat att vi inte inkluderar program eller aktiviteter där vilda djur tillfångatagits för att underhålla turister. Exempel på detta är zoo, delfinshower och elefantridning. När man reser med oss får man uppleva vilda djur i sin naturliga miljö. Det är en fantastisk upplevelse att se vilda elefanter och valar på Sri Lanka eller tiger i Indien. Här kan du ta del av hela vår djurskyddspolicy samt tips på hur man blir en djurvänlig turist.

 

Klimatkompensation

Från och med 1:a januari 2019 klimatkompenserar vi för alla flygresor till och från resmålet, som ingår i våra resor. Det innebär att vi klimatkompenserar för hela koldioxidutsläppet som flygresan till och från Sverige genererar. Detta gör vi genom att stödja tre olika projekt, bland annat certifierade av Gold Standard. Vi har valt att samarbeta med South Pole, världens största utvecklare av klimatprojekt. När du väljer att resa med oss väljer du att resa mer hållbart, med respekt för miljö och det lokala samhället.

 

Vi har tagit ställning mot barnsexhandel!

Lotus Travel har skrivit under barnrättsorganisationen ECPAT:s uppförandekod mot barnsexturism. Numera är uppförandekoden en egen internationell organisation, The Code. Vi påbörjade samarbetet redan 2004 och ser det som en självklarhet för alla aktörer inom resebranschen att agera mot barnsexhandel. I vårt ansvar ingår bland annat att informera våra resenärer om var man kan anmäla på plats om man misstänker att ett barn blir utsatt för ett brott och ett ställningstagande mot barnhemsbesök. Här kan du läsa mer uppförandekoden och vad den innebär. Ni kan också läsa mer om ECPAT på www.ecpat.se samt The Code på www.thecode.org.

 

Besök och stöd till projekt på plats

Vi stödjer både lokala projekt på plats under resorna samt projekt knutna till ett visst resmål. Ett exempel är att alla som reser på våra katalogresor till Indien bidrar med 100 sek per person till Hand in Hands arbete i Indien. På vår resa Borneos skatter stödjer vi Abais trädplanteringsprojekt, utarbetat tillsammans med byborna. På samma resa stödjer vi, genom besök, Sepilok orangutangreservat där orangutanger som varit i fångenskap återanpassas tillbaka till naturen. På vår gruppresa till Bali stödjer vi en lokal skola med 10 USD per person. Vi inhandlar sedan det skolan behöver för stunden och lämnar över gåvan gemensamt på plats. På resan Drömmarnas Indien och Leende Indien – LIGHT gör vi en vandring bakom Taj Mahal tillsammans med en ung lokalbo från trakten. Kostnaden för aktiviteten går till renovering av lokala skolor och andra viktiga funktioner för en skälig levnadsstandard. Detta är bara några exempel på hur vi stödjer lokala projekt på våra resor.