Förbjudna staden i Peking

1. Förbjudna staden

Förbjudna staden i hjärtat av Peking, norr om Himmelska fridens torg, är världens största kejserliga palats och utan tvekan en av världens främsta sevärdheter. Palatset började byggas 1406 under Ming-dynastin (1368-1644) på ruinerna av mongolkejsarnas (Yuan-dynastin 1271-1368) gamla palats. Efter fjorton års intensivt arbete stod det färdigt 1421, vilket var kejsar Yong Les artonde regeringsår. Förbjudna staden brukar också kallas Palatsmuseet. Kineserna kallar det helt enkelt Gugong, Gamla palatset.


Kinesiska muren

2. Kinesiska muren

Kinesiska muren säger vi på svenska. På engelska säger man Great Wall och på kinesiska Changcheng, Långa muren. Och allt är lika riktigt förstås! De allra första delarna av muren byggdes redan 500 f.Kr. men den nuvarande sträckningen bestämdes av Qin Shihuangdi, den förste kinesiske kejsaren och grundaren av riket. Kejsaren vars grav i Xian som även vaktas av den underjordiska terrakottaarmen.


Himmelens tempel i Peking

3. Himmelens tempel

Himmelens tempel är ett tempelområde i en stor park i södra Peking, och en av stadens största attraktioner. Anläggningarna började byggas år 1406 under Ming-dynastin (1368–1644) och stod klara 14 år senare, för att senare byggas ut och renoveras under Qing-dynastin (1644–1911). Hela det stora tempelområdet är omgärdat av murar och har numera fyra portar, en i varje väderstreck. Byggnaderna inom området har koboltblå tak av glaserat taktegel, vilket symboliserar himmelen.


Sommarpalatset i Peking

4. Sommarpalatset

Nordväst om Peking ligger Kultiverade harmonins trädgård, det vi kallar Sommarpalatset. Som i andra klassiska kinesiska trädgårdar dominerar vatten och berg landskapet. Kunming-sjön täcker tre fjärdedelar av den totala ytan på 30 kvadratkilometer. Den Långa korridoren är en fin träkonstruktion vars innertak dekorerats med otaliga målade scener ur kinesisk mytologi. Anläggandet av Sommarpalatset slutfördes 1888 och var änkekejsarinnan Cixis stora angelägenhet.


Hutongerna i Peking

5. Hutongerna

Hutongerna är Pekings gamla stadsdelar, belägna mitt i staden. De består av låga små gårdshus med slingrande gränder där människor fortfarande lever ett väldigt traditionellt liv, så som man gjorde innan landet skulle moderniseras i en väldig fart. Här kan man i dag njuta av ett lugn som är svårfunnet i det moderna Peking. Strosa runt bland de trevliga caféerna, butikerna och restaurangerna eller se mer under en tur med cykeltaxi, en så kallad rickshaw.