Information om reseläget

*sidan uppdaterades senast 13 augusti 2020

Om reseläget i Sverige

Resor från Sverige ställdes in från och med lördagen den 14 mars kl. 20.00. Vi kontaktar alla kunder som berörs av detta i turordning fram till avresedatum.

Länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien

Utrikesdepartementet meddelade den 29 juli följande:

1. Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Polen, Portugal, San Marino, Spanien, Tyskland, Ungern och Vatikanstaten.

2. För övriga [1] länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020.

[1] Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Österrike.

Uppdateringar från Utrikesdepartementet den 12 augusti:

Utrikesdepartementet häver sin reseavrådan för Liechtenstein och Österrike. Beslutet träder i kraft den 13 augusti.

Samtidigt förlängs reseavrådan till ett antal europeiska länder till den 26 augusti. Det omfattar Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Storbritannien.

Avrådan för icke nödvändiga resor till länder utanför Europa råder fram till den 31 augusti.

Övriga länder

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder – utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien – till och med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Har du frågor?

Kontakta oss på info@lotustravel.se eller ring på 08–545 188 40. Från och med den 1 maj är våra telefontider ändrade till mån-fre 9-13.

 

Vill du ha personlig hjälp?

Kontakta oss så ordnar vi allt.